เกี่ยวกับผู้เขียน

ชื่อ :

 เกิดในวันที่ 5 เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2530 จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่โรงเรียนชัยพัฒนา หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในปัจจุบัน ยังคงเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนคอนเทนต์ตนเองอย่างต่อเนื่อง และเขาเองยังมีความสนใจในเรื่องกีฬาเป็นอย่างมาก

และยังสนใจในเรื่องการเดิมพันออนไลน์ เลยทำให้ ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวงการเดินพันออนไลน์ ตัวเขาเองได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมเดิมพันออนไลนเกือบทุกประเภท และยังมีการหาข้อมูลเพื่อเป็นสื่อการสอน ในการเล่นเกมเดิมพันออนไลน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันในตอนนี้จนทำให้ตัวเขาเองได้มีผลงานเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้วิธีการเล่นเกมเดิมพันต่างๆอและคอนเทนจ์ของเขายังสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาอ่านได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ 

ตำแหน่ง : บรรณาธิการ-tazmiregrafix.com

ที่อยู่ : 2X7C+823 ตำบล กำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน นครปฐม 73140

อีเมล :

Social :